Fietspaden in centrum Eindhoven worden voor de veiligheid toch rood!

EINDHOVEN – Het was de bedoeling dat ze grijs zouden worden, de fietspaden in het centrum van Eindhoven. Maar dat gaat ten koste van de verkeersveiligheid. En daarom worden ze toch gewoon weer rood.

Gaan stijl en ontwerp in Eindhoven boven veiligheid? Of kiest het stadsbestuur toch voor veiligheid als het gaat om fietsers? Bij de herinrichting van het stadscentrum de komende jaren dreigde de keuze voor design ten koste te gaan van de veiligheid voor de fietsers. Maar na ampel beraad komt het college van B en W daar toch op terug. Dat betekent dat fietspaden in het vernieuwde centrum toch gewoon rood asfalt krijgen.

Daarmee komt het stadsbestuur tegemoet aan klachten van de Fietsersbond, het lokale Gehandicaptenoverleg en een aantal fracties in de gemeenteraad. In het ontwerp voor de vernieuwde bestrating is de keuze gevallen op grijs voor de fietspaden.

Enerzijds vanwege het uitgangspunt dat sprake moet zijn vaan een ‘eenduidige’ inrichting van straten, stoepen en fietspaden. Anderzijds om te voorkomen dat fietsverkeer dat van de ene kant van de stad naar de andere moet niet door het centrum rijdt maar daar omheen. ,,Daarvoor ligt er immers al een mooie snelfietsroute”, aldus een woordvoerder van het gemeentebestuur.

Voor- en nadelen op een rijtje

Naar aanleiding van de klachten over de keuze voor grijze fietspaden heeft het college van B en W de afgelopen maanden de voor- en nadelen daarvan nog eens op een rijtje laten zetten. Met name de ervaringen op het vernieuwde deel van de Vestdijk en het kruispunt van deze doorgaande weg met de Ten Hagestraat en de Kanaalstraat hebben de ambtenaren tot het inzicht gebracht dat het anders moet.

Op dat kruispunt is de situatie voor fietsers sinds de herinrichting tamelijk onoverzichtelijk, blijkt ook uit gemeentelijk onderzoek. ,,Toch leidt dat gelukkig niet tot een toename van het aantal ongelukken, aldus de gemeentelijke woordvoerder. ,,In de praktijk blijken de weggebruikers op dit soort plekken juist extra voorzichtig te zijn.”

Dat neemt echter niet weg dat het stadsbestuur design zou willen laten prevaleren boven veiligheid, en daarom gaat de koers nu alsnog om. De doorgaande fietspaden in het centrum, zowel de vrijliggende paden als de fieststroken aan de zijkanten van de straten in het centrum, worden rood.

Dat geldt ook voor het deel van de Vestdijk dat al klaar is en voor de straten rondom het centrum die de komende tijd aangepakt worden, zoals de Emmasingel, de Mathildelaan en de Grote Berg. Ook worden er op een groot aantal plekken expliciete fietssymbolen geplaatst, zodat voor iedere weggebruiker meteen duidelijk is waar het om fietspaden gaat.

Bron: Eindhovens Dagblad