’Nederland is Duitsland voorbij en loopt voorop in Europa’! Onderzoek plaatst ons land op 1!

AMSTERDAM – Nederland is de economische koploper van Europa. We streven zelfs Duitsland voorbij. Terwijl dat land achteruit kachelt, stoomt onze economie stevig door.

Dat blijkt uit onderzoek van World Economic Forum. Op de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld staat Nederland op vier, twee plaatsen hoger dan vorig jaar. We zijn Europese concurrenten Zwitserland en Duitsland voorbijgestreefd. Alleen Singapore, Amerika en Hongkong staan nog boven ons. 

„Nederland heeft de basiscondities voor een concurrerende economie goed voor elkaar: een heel goede infrastructuur, een gezond financieel systeem, een goed opgeleide bevolking en een flexibele arbeidsmarkt”, zegt Henk Volberda, hoogleraar aan de Amsterdam Business School.

Ondanks alle politieke discussie over de rol van het bedrijfsleven is Nederland nog steeds een ondernemersvriendelijk land. Volgens het onderzoek, waarvan Volberda het Nederlandse deel voor zijn rekening nam, is ’Nederland veel dynamischer dan Duitsland’, aldus de hoogleraar. Het is in Nederland heel gemakkelijk om een bedrijf te beginnen.

Brexit goed voor Nederland

Sinds de ophef over de dividendbelasting is de toon van politiek Den Haag richting bedrijven veel kritischer. Maar Volberda ziet in de praktijk weinig veranderingen: „Er is wel veel beroering, maar in de cijfers zie ik dat niet. Het vestigingsklimaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door het fiscaal beleid en de kwaliteit van de beroepsbevolking en die zijn nog steeds aantrekkelijk voor hoofdkantoren.”

„Sterker nog, de afgelopen jaren zijn er door de dreigende Brexit in Nederland alleen maar meer hoofdkantoren bij gekomen.”

Duitsers in dip

Nederland scoort ongeveer even goed als een jaar geleden, aldus Volberda. Maar Zwitserland en vooral Duitsland doen het veel minder goed, waardoor ze op het scorelijstje onder ons land eindigen. „Nederland heeft goed kunnen profiteren van de economische opleving en heeft die groei kunnen vasthouden. Dat geldt minder voor die andere landen. In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland een uitstekende voedingsbodem om in de toekomst succesvol te concurreren.”

Volberda roept het kabinet op het aangekondigde investeringsfonds in te zetten voor scholing en innovatie. Want daar zit nog wel een zwakte voor de Nederlandse economie. Wij behoren niet tot de innovatie-koplopers. Volberda: „Ons onderwijs is heel goed. Maar als mensen eenmaal een baan hebben, investeren wij minder in na- en bijscholing, met name voor lager en middelbaar opgeleiden.”

Bron: Telegraaf