Vast huurcontract de norm, minimumloon omhoog: dit verandert er voor je portemonnee vanaf juli!

Een vast huurcontract wordt de norm en de minimumlonen gaan omhoog. Per 1 juli veranderen er weer een aantal regels die invloed hebben op jouw portemonnee. We hebben de belangrijkste op een rij gezet.

Minimumloon omhoog

Op 1 juli wordt het minimumloon traditioneel geïndexeerd en aangepast aan de groei van de cao-lonen. Het minimumloon stijgt daardoor met 3,09 procent en gaat naar 13,68 euro per uur bruto voor werknemers van 21 jaar en ouder. Ook de minimumjeugdlonen stijgen met dat percentage mee.

Het demissionaire kabinet wilde het minimumloon aanvankelijk extra verhogen, maar dat plan kwam niet door de Eerste Kamer.

Uitkeringen stijgen mee

Omdat het minimumloon stijgt, worden ook de uitkeringsbedragen binnen de Participatiewet aangepast. Het gaat onder meer om  de uitkeringen uit de Werkloosheidswet (WW), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De actuele bedragen vind je hier.

Naast bovengenoemde uitkeringen, stijgt ook de kinderbijslag, de toelage voor ouders met kinderen tot en met 17 jaar. Het bedrag gaat vanaf het derde kwartaal omhoog en wordt per oktober bijgeschreven, meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Dubbele kinderbijslag

Ouders van kinderen die veel zorg nodig hebben met een zogenoemde indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), krijgen per 1 juli automatisch dubbele kinderbijslag. De aanvraagprocedure daarvoor is versoepeld door het demissionaire kabinet.

Tabee tabak

Na een flinke accijnsverhoging eerder dit jaar wordt roken (en vapen) vanaf 1 juli verder ontmoedigd met een verkoopverbod voor supermarkten. Onder meer Lidl en Albert Heijn deden rookwaren eerder al in de ban. Rokers kunnen nog wel terecht bij speciaalzaken en tankstations, die dus van het verbod kunnen profiteren.

Sinds het begin van het jaar is de verkoop van vapes met een smaakje al aan banden gelegd. Sinds vorig jaar geldt ook een online verkoopverbod voor die vapes.

Vast huurcontract de norm

Het leek er even niet van te komen, maar tijdelijke huurcontracten kunnen vanaf komende maand niet meer zomaar worden afgesloten. Een vast contract wordt de norm. Veel verhuurders gebruikten die tijdelijke contracten als verdienmodel. Bij ieder nieuw contract kan de huur worden verhoogd, en dat wil de politiek aan banden leggen.

Vanaf juli geldt dus meer zekerheid voor huurders. Al blijven er uitzonderingen voor specifieke groepen, bijvoorbeeld voor mensen die tijdelijk hun huis uit moeten voor een verbouwing of voor studenten.

Wettelijke vakantiedagen 2023

Let op: de wettelijke vakantiedagen die je hebt opgebouwd over 2023, maar niet hebt opgenomen, komen per 1 juli weer te vervallen. Soms gelden er andere afspraken op basis van een cao, ook voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden meestal andere afspraken. In sommige uitzonderingsgevallen geldt de verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen overigens niet.

Hoofdlijnenakkoord

En tot slot nog even dit: met de komst van een nieuw kabinet staan ons de komende tijd waarschijnlijk nog veel meer maatregelen te wachten die de portemonnee zullen raken. Zo is het plan om het eigen risico per 2027 te halveren tot zo’n 165 euro, al betekent dit ook hogere premies.

De nieuwe regering wil de lasten voor middeninkomens verlagen door de tarieven voor onder meer de loonbelasting aan te passen. Daartegenover staat dat er ook dingen duurder worden, zoals een nachtje weg of vliegen.

Bron: RTL Nieuws