Groei ASML schudt Eindhovense woningmarkt enorm op: in een paar jaar 20.000 extra huizen nodig!

EINDHOVEN – Een week nadat Eindhoven officieel de rode loper uitrolde voor ASML is het stadsbestuur hard met de neus op de consequenties gedrukt. Alle prognoses over woningbehoeften kunnen de prullenbak in. Volgens nieuw onderzoek heeft de stad tot en met 2030 bijna 20.000 huizen meer nodig dan tot dusver werd gedacht.

Hoogopgeleide en goedbetaalde werknemers die naar Eindhoven komen, hebben bovendien behoefte aan andere woningen. De gemeente mikt nu op veel sociaal en goedkoop maar dat sluit niet aan bij de wensen.

De Eindhovense gemeenteraad kreeg dinsdagavond de eerste, voorzichtige resultaten van onderzoek dat is gedaan naar de woningbehoefte als chipmachinebouwer ASML gaat uitbreiden op de Brainport Industries Campus (BIC). En dat levert duizelingwekkende cijfers op.
Verdubbeling van de behoefte
ASML verwacht 20.000 nieuwe werknemers in Eindhoven. Onderzoeksbureau Companen gaat ervan uit dat dat in totaal zorgt voor 80.000 extra arbeidsplaatsen, bij toeleveranciers maar ook in andere branches.

Daarvan vestigt zich 55 à 60 procent in Eindhoven, de rest in de regio. Als de gemeente Eindhoven ook het huidige woningtekort wil inlopen, leidt dat onder aan de streep grofweg tot een verdubbeling van de behoefte de komende jaren. Eindhoven had vorig jaar bijna 120.000 woningen en dat zouden er over ruim zes jaar meer dan 160.000 moeten zijn.

Dat betekent dat per jaar tot 5500 nieuwe huizen moeten worden gebouwd. De huidige ambitie van het stadsbestuur ligt op drieduizend en dat is al veel te hoog gegrepen. Vorig jaar kwamen er netto 1380 huizen bij in Eindhoven.

Lokale woningzoeker in de knel

Uit cijfers blijkt dat de groei van Eindhoven volledig op het conto komt van migranten uit het buitenland. Dat zijn kenniswerkers maar ook Oost-Europese arbeidsmigranten, buitenlandse studenten en vluchtelingen. Het geboortesaldo (geboortes min sterfgevallen) is in balans. En de autochtone bevolking trekt zelfs langzaam weg uit de stad. Ze verhuizen naar (goedkopere) randgemeenten zoals Helmond, Veldhoven en Geldrop-Mierlo of naar grote steden zoals Den Bosch, Utrecht en Amsterdam.

Over buitenland­se werknemers hoef je je niet druk te maken. Ze hebben geld zat

Companen sprak voor het onderzoek ook met projectontwikkelaars, makelaars en bedrijven. Onderzoeker Pim Tiggeloven vertelde dat zelfs ontwikkelaars en makelaars die juist baat hebben bij de komst van goedbetaalde kennismigranten gevaren zien. ,,Over buitenlandse werknemers hoef je je niet druk te maken. Zij vinden hun weg wel. Ze hebben geld zat en zijn slim genoeg. Nota bene makelaars kaarten aan dat het voor lokale woningzoekenden moeilijk is om nog plek vinden.”

Huis met tuintje

De meeste buitenlandse werknemers komen alleen (70 procent), slechts 15 procent neemt een gezin mee. Eindhoven heeft in vergelijking met andere steden relatief veel eengezinswoningen. De behoefte aan goedkope woningen is in de toekomst minder groot dan verwacht. En terwijl woningcorporaties vooral veel huurappartementen bouwen, ontstaat er een tekort aan gezinswoningen. De gemeente concludeert dat er een ‘mismatch’ is.

Veel huizenzoekers zullen in de regio terechtkomen, voorspelt Eindhoven. Onderzoekers, ambtenaren en het stadsbestuur geloven bovendien in de potentie van woningdelen. Tiggeloven verwacht dat vooral alleenstaanden in of dichtbij het centrum best woonruimte willen delen of genoegen nemen met kleine woonruimte als er in de buurt genoeg voorzieningen zijn.

Tiggeloven vraagt zich af of een huis met een tuintje als ideaal nog wel realistisch is. Anderzijds constateert hij dat ook aan ruime gezinsappartementen in het centrum een ‘stevig prijskaartje’ hangt.

De regio kan vanuit operatie Beethoven rekenen op extra geld van het kabinet voor de bouw van huizen maar nu al is duidelijk dat dat te weinig is . ,,De woonbehoefte stijgt sterker dan waarvoor we nu financiële middelen hebben gekregen”, aldus strategisch adviseur Rob Krabbenborg van de gemeente.

Companen rondt het onderzoek volgende maand af. Het stadsbestuur bespreekt de gevolgen voor het beleid na de zomer.

Mogelijk ook regionaal woningbehoefteonderzoek

Het woningbehoefteonderzoek dat Eindhoven liet uitvoeren krijgt mogelijk ook op regionaal niveau nog een vervolg. Dat is in ieder geval een wens van het stadsbestuur van Eindhoven. Wethouder Mieke Verhees vertelde dinsdag in een debat dat de 21 regiogemeenten binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) dat idee in het najaar bespreken.

GroenLinks in Eindhoven had om het debat gevraagd. De coalitiepartij is bang dat inwoners de stad en regio verlaten omdat ze hier geen betaalbaar huis kunnen vinden. Met goede prognoses kan worden voorkomen dat in de regio te weinig wordt gebouwd, denkt GL-raadslid Rutger Rauws.

Bron: Eindhovens Dagblad